You are currently viewing Zawartość ekspertyzy ppoż

Zawartość ekspertyzy ppoż

W wielu obiektach ze względu na ich przeznaczenie koniecznym staje się stosowanie dodatkowych zabezpieczeń mających zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności budynków na terenie których jednocześnie przebywać może wiele osób. Co więcej niektóre obiekty wymagają ponownych czynności kontrolnych w momencie, gdy zmienia się ich przeznaczenie oraz charakter funkcjonowania. Wszelkie zabezpieczenia w obiekcie są bowiem dobierane na potrzeby aktualne oraz pod kątem obecnie obowiązujących przepisów dla danej grupy budynków.

Kto wykonuje ekspertyzę zabezpieczeń ppoż?

ekspertyza przeciwpożarowaPrzykładem może być chociażby ochrona ppoż, która integruje w sobie wiele rozwiązań. Można tutaj chociażby przywołać zabezpieczenia bierne oraz aktywne. Te pierwsze z reguły ciężko zmienić na etapie funkcjonowania obiektu. W przypadku zabezpieczeń czynnych jest to możliwe, a często nawet wymagane. Zakres koniecznych do zrealizowania prac jest ustalany w wyniku oceny stanu faktycznego przez eksperta z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Po wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności wystawiany jest dokument znany jako ekspertyza przeciwpożarowa. Znajdują się w niej szczegółowe zapisy co do obecnie zastosowanych rozwiązań wraz z porównaniem zapisów z aktami prawnymi. W przypadku stwierdzenia niezgodności są one zawierane w podsumowaniu. Co więcej w ekspertyzie znaleźć można również proponowane rozwiązania, które mają docelowo zapewnić zgodność obiektu z zapisami. Podczas oceny stanu zabezpieczeń rozpatrywane są między innymi takie zagadnienia jak: szerokość oraz długość dróg ewakuacyjnych, oznaczenia sprzętów ppoż, rozmieszczenie oraz ilość środków gaśniczych, a także funkcjonowanie systemu alarmu pożarowego jeśli taki istnieje. Często konieczna jest modernizacja niektórych systemów i rozwiązań.

Przykładem mogą być sygnalizatory zastosowane na obiekcie. Wraz z rozwojem technologicznym na rynku pojawiły się nowe ich odmiany posiadające większe funkcjonalności. W związku z tym obecnie często wymieniane są sygnalizatory akustyczne na ter z komunikatem głosowym. Dzięki temu znacznie zwiększana jest skuteczność alarmowania w miejscach, gdzie przebywać mogą osoby nieprzeszkolone na wypadek konieczności ewakuacji czy wystąpienia zagrożenia pożarowego. Jak widać należy cały czas być na czasie z przepisami i aktami prawnymi.