You are currently viewing Zalety stosowania fibrobetonu

Zalety stosowania fibrobetonu

Uznaje się, że fibrobeton jest materiałem, który powstaje poprzez dodawanie do betonu zbrojenia rozproszonego w postaci włókien. Mogą się one różnić materiałem, z jakiego są wykonanie (w tym metaliczne i niemetaliczne), a także kształtem i wymiarami. Dłuższe włókna mogą pełnić funkcję konstrukcyjną, a także przenosić obciążenia na konstrukcję, przez co zastępować tradycyjne zbrojenia prętowe. Krótsze są bardziej efektywne w przypadku wiązania mikropęknięć i ograniczania powstawania rys skurczowych.

Polecany i popularny fibrobeton

polecany fibrobetonW wyniku przejmowania przez włókna naprężeń rozciągających następuje zmniejszenie odkształcenia skurczowego, dzięki czemu ogranicza się powstawanie pęknięć czy rys. W pierwszej fazie po wylaniu wytrzymałość betonu są bardzo małe, a naprężenia skurczowe w mieszance mogą spowodować powstawanie rys. Wytrzymałość na rozciąganie włókien jest większa i dlatego pęknięć jest mniej. Należy również pamiętać, że w przypadku zastosowania zbrojenia rozproszonego w betonie, mogą pojawić się pewne ograniczenia oraz warunki. Z tego powodu może istnieć konieczność modyfikowania mieszanki betonowej. Na urabialność mieszanek, oprócz jej kompozycji, może wpływać także ilość, kształt oraz smukłość włókien. W wyniku dodania włókien pogorszeniu może ulec urabialność betonu, dlatego konieczne może być zastosowanie plastyfikatorów czy domieszek upłynniających. W innym wypadku mieszanka może stać się porowata, a włókna mogą być nierównomiernie rozmieszczone. Warto wybrać polecany fibrobeton. W przypadku zastosowania włókien polimerowych, które są definiowane jako proste albo odkształcone fragmenty materiału polimerowego, możliwe jest zastąpienie nimi tradycyjnych siatek zbrojeniowych. Mogą także pełnić rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego, co pozwoli na redukcję ilości stosowanej stali. Zadaniem tych włókien jest poprawa właściwości mechanicznych i wytrzymałości betonu, co przekłada się na przeciwdziałanie tworzeniu rys skurczowych.

Włókna polipropylenowe są odporne na rozciąganie oraz elastyczne. Wykorzystuje się je jako mikrozbrojenie w fibrobetonie. Nie może być stosowane jako zbrojenie konstrukcyjne, ale zamiast tego może zastąpić stalowe siatki przeciwskurczowe, ponieważ tworzy w mieszankach betonowych przestrzenny układ. Główne zadanie tych włókien, to zapobieganie mikropęknięć oraz rys skurczowych w betonie, zaraz po jego wylaniu. Jednocześnie powoduje zwiększenie szczelności, a także mrozoodporności, co jest szczególnie ważne.