You are currently viewing Wysokie odszkodowanie za wypadek samochodowy

Wysokie odszkodowanie za wypadek samochodowy

Ubezpieczenia komunikacyjne należą w Polsce do zdecydowanie najbardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych. Dopiero na dalszych miejsca znajdują się ubezpieczenia mieszkań i domów oraz ubezpieczenia grupowe dla dzieci w szkoła i dla pracowników w zakładach pracy. To, że ubezpieczenia samochodów przynoszą ubezpieczycielom olbrzymie pieniądze w formie przypisu składki za zawarte polisy nie oznacza, że jest to dla nich rentowny biznes.

Rosnące odszkodowania za wypadki komunikacyjne

duże odszkodowania komunikacyjneCoraz wyższe składki za ubezpieczenia samochodów wiążą się z tym jak duże odszkodowania komunikacyjne muszą wypłacać ubezpieczyciele. Rosnąca liczba pojazdów na polskich ulicach oraz pojawiające się w ostatnich latach wyroki sądu mające na celu zmuszanie ubezpieczycieli do wypłacania wyższych kwot w formie zadośćuczynień za szkody osobowe związane z wypadkami na drogach sprawiają, że w praktyce ubezpieczenia komunikacyjne są jednym z najmniej zyskownych części biznesu dla towarzystw ubezpieczeniowych. Większość ubezpieczycieli nie zamierza jednak wycofywać się z tej linii ubezpieczeń pomimo wysokich kwot wypłacanych odszkodowań, ponieważ to dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym Polacy kojarzą nazwy towarzystw ubezpieczeniowych. Inaczej mówiąc, posiadanie w swojej ofercie ubezpieczeń samochodów jest zdecydowanym ułatwieniem w docieraniu do klientów z propozycję pozostałych produktów ubezpieczeniowych, które są dostępne w danym zakładzie ubezpieczeń. Ubezpieczenia pojazdów stanowią więc nie tylko sposób na zarobek, ale też są elementem budowania marki towarzystwa ubezpieczeniowego dzięki sprawnej likwidacji szkód komunikacyjnych. W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń, nie licząc oddziałów zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych zarejestrowanych w innych krajach europejskich. Mimo to większość z nas kojarzy nie więcej niż osiem zakładów ubezpieczeń właśnie dlatego, że oferują one produkty ubezpieczeniowe dedykowane posiadaczom samochodów.

Mało który Polak zdaje sobie sprawę z bogactwa oferty towarzystw ubezpieczeniowych, które funkcjonują na polskim rynku. W Polsce obecni są najwięksi gracze na rynku międzynarodowym, którzy oferują bardzo specjalistyczne produkty, jednak stosunkowo niska świadomość ubezpieczeniowa w naszym kraju sprawia, że prym nadal wiodą ubezpieczenia podstawowe, dlatego większość odszkodowań wypłacanych w Polsce dotyczy właśnie szkód komunikacyjnych.