You are currently viewing Uziemienie urządzeń i budynków

Uziemienie urządzeń i budynków

Prawidłowo wykonana instalacja elektryczna nie może się obyć bez odpowiedniego uziemienia. Przepisy nawet w większości przypadków nie pozwalają na użytkowanie instalacji bez uziemienia. W przypadku uszkodzenia jakiegoś urządzenia jest to jedyny sposób na odprowadzenie ładunku elektrycznego. Inaczej znajdzie się on na obudowie.

Pleciony przewód do uziemienia

plecione przewodyUziemienie jest realizowane różnie, w zależności od rodzaju systemu elektrycznego, jaki przyjęliśmy w danym budynku. Można go zrealizować poprzez połączenie naszego wewnętrznego uziemienia, z uziemieniem transformatora, lub osobno wykonać uziemienie z ziemią, co jest o wiele bardziej bezpieczną opcją. Gdy nasze urządzenie zostanie uszkodzone i prąd przebije się na obudowę, to ładunek elektryczny zostanie odprowadzony do uziemienia, co spowoduje załączenie się zabezpieczenia przeciwporażeniowego i ochroni nas przed prądem. W domach uziemienie realizuje się poprzez dodatkowy żółto-zielony przewód ochronny. W przypadku maszyn wykonuje się bednarkę podłączoną do obudowy. W takim przypadku do połączenia obudowy z uziemieniem wykorzystuje się najczęściej plecione przewody miedziane. Takie przewody są wystarczająco elastyczne, aby nie pękać podczas pracy maszyn i generowany w ten sposób ruch wibracyjny, a tak bywa często w przypadku mniej odpornych taśm aluminiowych. Producenci zalecają plecione przewody także w każdym innym miejscu. Są one droższe, ale wytrzymalsze.

Dobre uziemienie to takie, które potrafi sprawnie odprowadzić ładunek, a zatem nie może mieć zbyt dużego oporu. Wykonując uziemienie musimy się w tym przypadku dobrze zabezpieczyć przed taką ewentualnością wykonując pomiary elektryczne. Tylko pozytywny wynik powinien dopuścić uziemienie do odbioru i eksploatacji takiej instalacji elektrycznej.