You are currently viewing Układy automatyki w budynkach

Układy automatyki w budynkach

 

Obiekty mieszkalne czy użyteczności publicznej stają się coraz nowocześniejsze. Do ich budowy wykorzystywane są bardziej efektywne materiały oraz technologie, które w znacznej mierze pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną czy cieplną. Oprócz tego w samych obiektach implementowane są rozwiązania mające na celu zwiększenie komfortu życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa oraz wygody.

Sposoby realizacji automatycznych układów sterowania

automatyka budowlanaDo tego grona zaliczają się rozwiązania związane ze sterowaniem procesami zachodzącymi w obiekcie. Można tutaj przywołać chociażby układy wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania, które coraz częściej są sterowane przy wykorzystaniu nowoczesnych układów elektronicznych. Oprócz tego część nowych budynków powstaje obecnie jako tak zwane budynki inteligentne. Naszpikowane są one różnego rodzaju czujnikami oraz detektorami, które transmitują sygnały do jednostki centralnej. Tam następnie są one analizowane oraz podejmowane decyzje w oparciu o zaprogramowany algorytm działań. Następuje później wysterowanie urządzeń wykonawczych, które realizują różne czynności. Takie układy znane jako automatyka budowlana mają na celu w znaczącym stopniu podnieść komfort oraz wygodę życia użytkowników obiektu. Przykładem tego typu rozwiązań mogą być chociażby układy, które sterują stopniem podniesienia rolet w konkretnym pomieszczeniu.

Jest to wynikiem odczytu czujników znajdujących się w pokoju, które mierzą natężenie światła. Jeśli natężenie jest zbyt dalekie od wartości zadanej ustawionej przez użytkownika roleta podnosi się. Jeśli osiągnie pozycję skrajną a natężenie nadal jest za niskie uruchamiane zostaje oświetlenie wewnętrzne. W ten sposób użytkownik nie musi ingerować w sterowanie. Dzięki temu możliwe jest pełne zautomatyzowanie niektórych procesów, które zachodzą ciągle w najbliższym otoczeniu człowieka.