Technologia wyłączników krańcowych

Nazwa wyłączniki krańcowe sugeruje umieszczanie ich na maszynach w celu odmierzania pewnej partii produkcji i wyłączania elementów roboczych urządzenia. Jest to zgodne z prawdą. Wyłączniki krańcowe charakteryzują się ogromną szybkością działania toteż pozwalają na idealne odmierzanie zadanych wartości roboczych.Ich zaletą jest łatwość monitorowania ich działania, a także odporność na anomalie elektromagnetyczne. Oprócz odmierzania np. długości cięcia mogą mieć zdolność do zliczania wielkości partii produkcji.

Wyłączniki tego rodzaju charakteryzuje mnogość rozwiązań technicznych

wyłączniki krańcoweBudowane są wg. jednego schematu różnią się natomiast osprzętem i zadaniami.Typowy wyłącznik krańcowy zbudowany jest z głowicy, która jest głównym elementem. Oprócz niej znajduje się wbudowany przełącznik i dźwignie lub rolki. Całość zamknięta jest w łatwej do zdjęcia obudowie. Różnice między wyłącznikami krańcowymi wynikają przede wszystkim z rodzaju użytej dźwigni. Może być ona z regulowaną długością oraz z rolką, z rolką krótką lub dźwignia kątowa z rolkami i prętowa. Stosuje się także dźwignie zderzakowe i sprężynowe. Wyłączniki krańcowe o wysokiej czułości stanowią element robotyki. Są to czujniki aktywujące się przy minimalnych naciskach z różnych kierunków. Ze względu na szybkość działania dzielimy wyłączniki krańcowe na typu migowego i zwłocznego. Oprócz parametru szybkości działania ważne są i inne charakterystki urządzenia. Wymienić tu należy częstotliwość działania, odporność styku, odporność izolacji i wytrzymałość dielektryczna. Ważnym parametrem wyłącznika krańcowego jest też odporność na wibracje i odporność na wstrząsy, maksymalna temperatura środowiska pracy oraz trwałość, czyli maksymalna liczba powtórzeń cykli pracy. W ofercie znajdują się wyłączniki produkowane specjalnie do pracy wa warunkach drgań i wstrząsów. Zaopatrzone w obudowy pyłoszczelne, wodoszczelne i olejoszczelne mogą pracować w trudnych warunkach

W produkcji wyłączników krańcowych zauważa się dążenie do miniaturyzacji i zwiększania odporności na czynniki zewnętrzne. Wykonuje się je z odlewów ciśnieniowych lub żywic. Stanowią wtedy bardzo zwarty element z wyjściami kabli. Wprowadzenie do użytku wyłączników krańcowych jest ważnym krokiem w umasowieniu i ułatwieniu produkcji.