You are currently viewing Świadczenia odszkodowawcze za szkodę komunikacyjną za granicą

Świadczenia odszkodowawcze za szkodę komunikacyjną za granicą

 

W myśl ogólnych przepisów dotyczących rozstrzygania sporów Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych w przypadku zaistniałych szkód mających miejsce poza granicami kraju prawem właściwym, w myśl którego określa się ostateczne stanowisko w sprawie jest prawo państwa, na terenie którego miejsce miała dana sytuacja. W związku z powyższym zarówno turyści jak i osoby pełniące obowiązki zawodowe związane np. z transportem towarów w ruchu międzynarodowym o przyznania odszkodowania z tytułu poniesionej szkody komunikacyjnej bądź majątkowej winny ubiegać się na terenie danego państwa.

Transport towarów w ruchu międzynarodowym w UE

odszkodowanie za wypadek drogowy w NiemczechObecnie media coraz częściej donoszą o wypadkach mających miejsce na terenie różnych państw Unii Europejskiej. Nieuwaga czy zwykłe przemęczenie często sprawiają, że jesteśmy uczestnikami kolizji czy wypadków drogowych, dlatego ważne jest, aby nie tylko odpowiednio zabezpieczyć swoje zdrowie i mienie przez podróżą, ale także wiedzieć, w jaki sposób ubiegać się o wypłatę należnego świadczenia odszkodowawczego. Osoby zawodowo zajmujące się transportem towarów w ruchu międzynarodowym często zobligowane są do posiadania międzynarodowego prawa jazdy oraz ważnej polisy ubezpieczenia komunikacyjnego, określanej też mianem „OC przewoźnika”. Taka polisa uprawnia kierowcę do ubiegania się o wypłatę odszkodowania za poniesioną szkodę komunikacyjną przez którą transportowany towar uległ uszkodzeniu lub nie dotarł do zamawiającego w ustalonym terminie. Polisa uprawnia także do refinansowania kosztów, jakie przedsiębiorca poniesie na drodze postępowania związanego z zaistniałą szkodą czy skorzystania z pomocy doświadczonych ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie odpowiedniej dokumentacji o odszkodowanie za wypadek drogowy w Niemczech, oszacowanie strat i kosztów niezbędnych napraw.

Wyjeżdżając za granicę służbowo lub prywatnie warto także zadbać o swoje bezpieczeństwo m. in. wyposażając się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub przystępując do dodatkowej polisy, jaką jest ubezpieczenie turystyczne. Pamiętajmy, że w myśl niemieckiego prawa przysługuje nam również zwrot kosztów na drodze strat poniesionych w wypadku, m. in. utraconych dochodów, zwrot kosztów leczenia szpitalnego oraz innych należnych świadczeń.