You are currently viewing Specyfika kazań Szustaka

Specyfika kazań Szustaka

Kazanie to tak naprawdę specjalna treść przygotowana po to, żeby należycie wyjaśnić to, co znajdowało się w konkretnych czytaniach. Takie tłumaczenie ma tutaj kolosalne znaczenie, bo musimy pamiętać, że całe Pismo Święte ma wiele tysięcy lat i żeby je prawidłowo rozumieć, trzeba nie tylko czytać, ale również patrzeć przez pryzmat kultury i wielu innych rzeczy. Na przykład w kazaniach Szustaka znajduje się wiele informacji.

Przyjrzyjmy się kazaniom Szustaka?

kazania adama szustakaTrzeba przyznać, że te kazania czasami mogą być przygotowywane w sposób niestandardowy, bo nie tylko odnoszą się do czytań z konkretnego dnia, ale również do specyficznych problemów, które według tego księdza zostały tam opisane. Oczywiście każde Kazanie tego typu będzie odnosiło się do czegoś innego i pod żadnym pozorem takiej różnorodność nie powinniśmy w ogóle bagatelizować, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej że są one dostępne w formie filmów i audiobooków. Kazania Adama Szustaka mogą się również odnosić do konkretnych tradycji kościoła, bo są przecież w każdym przypadku zgodne z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Jedną z ciekawszych form prowadzenia takich kazań jest odnoszenie się do konkretnych słów i wskazywanie przez tego kapłana na przykład różnych możliwych tłumaczeń, bo to sprawia, że na dokładnie taki sam znany fragment możemy spojrzeć w zupełnie inny sposób.

Łatwo będzie nam przez to wyciągnąć wnioski ważne dla naszego życia. Używając pewnego uproszczenia, możemy nawet stwierdzić, że takie kazania stanowią specyficzne poradniki odnoszące się do ważnych dla każdego katolika i nie tylko kwestii takich jak modlitwa czy po prostu szeroko rozumiany rozwój życia duchowego. Takimi kazaniami powinni zainteresować się wszyscy, bo pomagają się zmieniać.