You are currently viewing Rejestrator czasu pracy wyposażony w kamerę

Rejestrator czasu pracy wyposażony w kamerę

Usprawnienie działań pracy wielu zakładów zależy od organizacji pracy oraz zastosowania wszelkich rozwiązań technologicznych umożliwiających sprawne funkcjonowanie oraz organizację. W tym celu tworzone są specjalne systemy kontrolujące wiele dziedzin działania firma, umożliwiające kontrolę godzin pracy, efektywność produkcyjną oraz sprawne funkcjonowanie ze sobą różnych działów. Dotyczą one kontroli dostępu, rejestracji produkcji, portali pracowniczych, a przede wszystkim rejestracji czasu pracy. Instalowane są w tym celu odpowiednie urządzenia, a pracownicy wyposażeni zostają w narzędzia umożliwiające wejścia i wyjścia oraz przemieszczanie się po obiekcie.

Moduły rejestrujące i kontrolujące czas pracy

rejestrator czasu pracySystem rejestracji czasu pracy można zintegrować z dowolnymi programami i procesami zarządzania przedsiębiorstwami. Współpracują z wieloma działami odpowiedzialnymi za zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyką, a także produkcją. W pierwszej kolejności montowany jest rejestrator czasu pracy, który odczytuje dane biometryczne lub za pomocą kart i pinów pracowników, a następnie przesyła dane do zintegrowanych systemów. Niezwykle intuicyjne w obsłudze rejestratory, wyposażone w kamery, weryfikują tożsamość użytkowników i zatrudnionych pracowników. Poza tym szczytują dane i konfigurują z systemem nadzorującym. Dzięki wprowadzeniu systemu rejestracji czasu pracy pracodawca ma kontrolę nad czasem pracy pracowników, rozliczaniem godzin i wynagrodzeń, prowadzeniem ewidencji i raportowania absencji. Umożliwia także zmianę papierowych wersji dokumentów i list obecności w wirtualny system ewidencyjny. Zgodnie z wymaganiami ustawodawcy kontroluje i monitoruje ilość wejść i wyjść pracowników, godzin przepracowanych, wszelkich spóźnień i nieobecności.Umożliwia zestawienie szczegółowe wszelkich informacji dotyczących zasobów kadrowych. Systemy zintegrowane są z wieloma urządzeniami mobilnymi i umożliwiają stałą kontrolę nad procesami związanymi z działalnością firmy.

Wprowadzenie systemów kontroli i rejestrowania czasu pracy usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dyscyplinuje pracowników i wpływa na efektywność pracy, a tym samym wydajność firmy. Zabezpiecza mienie przed ewentualnymi kradzieżami i dostaniem się osób niepowołanych na teren przedsiębiorstwa. Współpracuje z wieloma innymi zabezpieczeniami znajdującymi się na terenie zakładu i synchronizuje pracę z zamkami szyfrowymi i bramkami. Moduły rejestrujące umożliwiają tworzenie i zarządzanie złożonymi funkcjami dotyczącymi harmonogramów, absencji, kart pracy oraz powstawania kosztów i wydajności pracowników w prosty i łatwy sposób. Precyzyjne dane eksportowane są do systemów kadrowo-płacowych oraz monitorujących i zarządzających firmą. Umożliwiają sprawną organizację pracy i kontrolę nad zasobami ludzkimi zgodną z kodeksem pracy.