You are currently viewing Podłączenie wody z sieci do budynków

Podłączenie wody z sieci do budynków

Przyłącze jest elementem sieci uzbrojenia terenu służącym do połączenia urządzeń i instalacji należącej do odbiorcy z pozostałą częścią sieci zwanej magistralą. W celu zaopatrzenia w wodę prywatnych budynków lub zakładów produkcyjnych przyłącze należy wykonać do istniejących sieci wodociągowych. Wśród nich wyróżniamy sieć otwartą, w której znany jest kierunek przepływu wody, sieć zamkniętą, której zaletą jest ciągły obieg wody, nawet mimo awarii oraz sieci mieszane, które łączą wady i zalety sieci rozgałęzionych i pierścieniowych.

Wykonanie przyłącza wymaga spełnienia odpowiednich procedur

przyłącza wodociągoweDziałalność każdego przedsiębiorstwa wodociągowego w kraju jest regulowana przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniu i oczyszczeniu ścieków, a także przepisami prawa miejscowego, jakimi są regulaminy świadczenia usług. Należy jednak pamiętać, że inwestycja ta wymaga dopełnienia odpowiednich procedur i wymaga od inwestora sporo cierpliwości. Koszty wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zależy od wielu czynników i nie można jednoznacznie określić ceny wykonania takiego montażu. Czynnikami wpływającymi na cenę końcową wykonania kompletnego przyłącza są między innymi warunki techniczne wydane przez administratora sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, klasa gruntu i wysokość wód gruntowych, zagłębienie głównego przewodu sieci wodociągowej, technologia włączenia do głównej sieci oraz jej umiejscowienie, a także sama długość wykonywanego podłączenia wody. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać aby rozpocząć prace związane z wykonaniem przyłącza jest złożenie wniosku o uzyskanie warunków budowy, w którym zawarty jest dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane oraz informacje dotyczące specyfiki wykonywanego przyłącza wodociągowego. Prace nad siecią wodociągową i kanalizacyjną można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich to montaż wodomierza w domu i wykonanie przyłącza od sieci wodociągowej do studzienki kanalizacyjnej. Następnie wykonujemy przyłącze od studzienki do domu.

Podsumowując, przyłącza wodociągowe wykonujemy w celu zaopatrzenia domu w wodę. Jest to jedna z ważniejszych czynności instalacyjnych przeprowadzana podczas budowy domu lub zakładu produkcyjnego. Wykonane przyłącza wodociągowe dają wygodę korzystania z czystej wody oraz dostarczają bezpieczeństwo zdrowotne.