Psycholog

Psycholog: pani Agnieszka Janczewska – Furmańczyk

Godziny konsultacji

środa – 8.00-14.00 – gimnazjum

piątek – 8.00 – 14.00 – szkoła podstawowa (gabinet pedagoga)

Psycholog odbywa dyżur w szkle w ramach Punktu Konsultacyjnego z MOPS Zduńska Wola. Prowadzi działania diagnostyczne, motywujące, psychoedukacyjne, profilaktyczne oraz interwencyjne. Konsultacje przewidziane są dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów.