Pedagog

Pedagog szkolny: mgr Agnieszka Kałczak

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-14.30
Wtorek 8.00 – 15.30
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 12.30
Piątek 8.00 – 12.30

 

 

Podstawowe problemy, jakimi zajmują się pedagodzy, to:

  • pomoc wychowawcom i nauczycielom w sprawach wychowawczych;
  • pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce  (rozmowy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami w celu ustalenia przyczyn problemów, w razie potrzeby kierowanie na badania psychologiczne, na zajęcia reedukacyjne i/lub wyrównawcze, porady co do sposobów uczenia się, pracy w domu itp.);
  • porady dla rodziców, mających problemy rodzinne (rozmowy wspierające, informacje o instytucjach i placówkach, gdzie można uzyskać fachową, często bezpłatną, pomoc itp.);
  • pomoc materialna rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej (obiady bezpłatne, zapomogi na odzież zimową, podręczniki, bezpłatny udział dziecka w zajęciach „Świetlicy środowiskowej”, dofinansowanie do wyjazdów wakacyjnych itp.). Aby uzyskać pomoc trzeba spełniać określone przepisami warunki i dostarczyć wymagane dokumenty;
  • praca z  uczniami, którzy sprawiają problemy wychowawcze;
  • interwencje w  sytuacjach konfliktowych w klasie lub grupie koleżeńskiej; organizacja zajęć integracyjnych i  profilaktycznych samodzielnie i z pomocą fachowców z zewnątrz.

Aby zminimalizować  zagrożenia, pedagog systematycznie organizuje  zajęcia profilaktyczne  o bardzo różnorodnej tematyce. Zajęcia te prowadzą fachowcy z policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.