Świetlica szkolna

Opiekunem świetlicy szkolnej jest pani Joanna Armada

Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku

PONIEDZIAŁEK – 7.30 – 15.30

WTOREK – 7.30 – 15.30

ŚRODA – 7.30 – 15.30

CZWARTEK – 7.30 – 15.30

PIĄTEK – 7.30 – 15.30

Świetlica szkolna, która działa przy naszym Gimnazjum, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich zakresach. Zapewnia racjonalne wykorzystanie czasu wolnego uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje języka niemieckiego, religii, wychowania fizycznego, w ramach zastępstw doraźnych oraz uczniom dojeżdżającym do szkoły W świetlicy uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach plastycznych, odbywają się dyskusje na interesujące młodzież tematy, mamy wiele gier, odbywają się konkursy, można skorzystać z komputera, poczytać kolorowe czasopisma, pomóc przy wykonywaniu gazetek, redagowaniu kroniki szkolnej, dekoracji szkolnych, pracować w klubie literackimi i wiele innych. Wraz z nowym pomieszczeniem w 2007 roku, otrzymaliśmy telewizor, DVD, obecnie posiadamy telewizję cyfrową, sprzęt muzyczny, wszystko wykorzystywane jest w codziennej pracy świetlicy.

Świetlica szkolna współpracuje ze stołówką Szkoły Podstawowej nr 9, dbamy przede wszystkim o dożywianie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

W świetlicy szkolnej odbywają się także zajęcia świetlicy środowiskowej, która funkcjonuje przy naszym gimnazjum.