Oferta edukacyjna

Zapraszamy szóstoklasistów!

 

W roku szkolnym 2016/2017 naszym uczniom proponujemy:

- klasy ogólne

- klasy integracyjne

1) Klasy ogólne.

Naszym uczniom oferujemy min:

 • Stypendia dyrektora szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce.
 • Liczne zajęcia pozalekcyjne. Naukę jeżyków: angielskiego i niemieckiego.
 • Lekcje informatyki odbywające się w systemie:”Jeden uczeń przy jednym komputerze”.
 • Doskonale wyposażone pracownie (projektory, tablice interaktywne, tablety, dwie pracownie informatyczne, sprzęt RTV, wizualizer, fantom), sieć Wi-Fi w całej szkole.
 • Świetlicę z TV-Sat i grami.
 • Bibliotekę z centrum multimedialnym.
 • Wyremontowaną i doskonale wyposażoną salę gimnastyczną.
 • Pomoc pielęgniarską. Opiekę psychologa, pedagoga i logopedy.
 • Smaczne tanie obiady w stołówce. Dobrze zaopatrzony sklepik szkolny.
 • Pomoc doradcy zawodowego.
 • Wycieczki i zielone szkoły.
 • Udział i sukcesy w licznych konkursach.
 • Program „Odyseja umysłu”. Dojazdy na konkursy.
 • Wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego”.

2) Klasy integracyjne

Uczymy tolerancji i szacunku dla innych.

 • Zapewniamy optymalne warunki rozwoju uwzględniając specyfikę uczniów oraz dając możliwość uzyskania ich dobrych stron.
 • Liczba uczniów w klasie integracyjnej to maksymalnie 20 uczniów oraz dwóch pedagogów: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspierający.
 • Zajęcia (biologia, chemia, fizyka, j.obcy,wychowanie fizyczne) realizujemy w grupach.
 • Lekcje wychowania fizycznego obejmują zajęcia na pływalni.
 • Posiadamy budynek szkoły całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Bezpłatny dowóz dzieci niepełnosprawnych.