cze
10
2017

Uczniowie PG4 wygrywają w konkursach

Miłosz Wiśniewski z klasy 3a został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego PTTK ?Poznajemy Ojcowiznę?. Za swoją pracę Miłosz uzyskał wcześniej I miejsce w województwie łódzkim i tym samym zakwalifikował się do etapu centralnego, na którym jego wysiłek został doceniony przez Komisję Krajoznawczą PTTK . Nagrodę Miłosz odebrał na specjalnym zlocie laureatów w Witnicy. Jednym z patronów konkursu było MEN.

Natomiast uczennica klasy 1c Ewa Błońska zajęła I miejsce w województwie w Konkursie Filozofii Klasycznej ? W poszukiwaniu prawdy o człowieku?. Konkurs był pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Ewa musiała wykazać się znajomością filozofii Sokratesa, Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza oraz wiedzą na temat Encykliki Jana Pawła II ?Fides et ratio?. Ewa musiała pokonać trzy etapy konkursu: napisać pracę na jeden z ośmiu zaproponowanych tematów, wykazać się znajomością filozofii na teście wiedzowym i w ostatnim etapie ustnie odpowiadać przed komisją. Warto zaznaczyć, że Ewa jest jedyną uczennicą klasy pierwszej w gronie laureatów konkursu.

Miłosz i Ewa przygotowywali się do konkursów pod opieką nauczycielki historii w PG 4 Elżbiety Dobrzyckiej.