cze
8
2017

Sukcesy naszych uczniów w X Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej

Jan Czerbniak uczeń kl. 3a z naszego gimnazjum w dniu dzisiejszym został LAUREATEM
X EDYCJI KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNCYH pt. ?I od tej godziny wziął Ją uczeń do siebie? (J 19,27) ? Jan Paweł II nauczyciel zawierzenia Maryi. Wśród 76 uczestników etapu diecezjalnego Jan zajął V miejsce! Konkurs odbył się we Włocławku w ZSK im. J. Długosza, a organizatorem był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku!! Gratulujemy!!

Z radością także informujemy, iż Nikola Piekarczyk z kl. 3b z PG 4 oraz Oliwia Piekarczyk kl 6b  i Zuzanna Franiaszczyk kl 6b ze SP9w naszym ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli zajęły I miejsce w V Edycji Konkursu na Baner pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w minioną niedzielę 4 czerwca na Pikniku Rodzinnym będącym finałem V Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli!!!

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich chętnych zapraszamy do kolejnych edycji w/w konkursów.