maj
5
2017

Ogłoszenie dla rodziców!

Informuję, że w związku z przekształceniem Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  uczniowie klas I ? VI dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 9 kontynuują naukę w klasach programowo wyższych (obecne klasy VI w klasach VII).

Uczniowie klas I i II Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Prawdzic Złotnickiego kontynuują naukę w klasach programowo wyższych gimnazjum (w klasach II i III), które do wygaśnięcia pozostaną w strukturze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Mirosław Potoniec