You are currently viewing Opłacalność dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne

Opłacalność dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne

Jednym z popularniejszych w ostatnie tematów jest kwestia dzierżawy gruntów rolnych pod fotowoltaikę. Nic w tym dziwnego, gdyż wydzierżawianie słabszej klasy gruntów pod farmę fotowoltaiczną może być dobrym rozwiązaniem dla niejednego gospodarstwa rolnego. Powoli rosną również stawki roczne, które są oferowane za dzierżawę gruntów rolnych pod instalację, dlatego też zainteresowanie stale się zwiększa.

Oferty dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną

dzierżawa pod farmy fotowoltaiczneNależy mieć świadomość, że aby wydzierżawić działkę za atrakcyjną cenę pod farmę fotowoltaiczną, konieczne jest spełnienie kilku istotnych wymagań. Pierwszym aspektem jest klasa gruntu do wydzierżawienia, muszą być to grunty klasy IV, V, VI albo nieużytki. Dodatkowo działka powinna mieć wielkość od około 1 do 100 hektarów, a jej szerokość nie może być mniejsza od 50 metrów. Korzystnym rozwiązanie jest dzierżawa pod farmy fotowoltaiczne. Istotnym dla inwestorów aspektem jest to, aby grunty pod fotowoltaikę nie były zacienione przez drzewa, budynki czy inne obiekty. Sam teren działki powinien być płaski, najlepiej zorientowany na południe. Ważnym aspektem jest także to, aby grunty znajdowały się w odległości wynoszącej maksymalnie trzy kilometry od linii energetycznej średniego napięcia albo do głównego punktu zasilającego. Nie może być także zlokalizowana w bliskiej odległości od terenów chronionych.

Wielkość zysków rocznych, jakie mogą być uzyskiwane przez rolnika jest uzależniona między innymi o atrakcyjności działki pod inwestycję fotowoltaiczną. Wpływ ma wiele zmiennych, na przykład kwestie zapisów w umowie odnośnie ponoszenia kosztów podatków, ubezpieczeń i innych opłat dotyczących utrzymania gruntów. Ważne są też warunki wypowiedzenia umowy czy cesji praw umowy przez dzierżawcę.