You are currently viewing Metody ochrony budowy

Metody ochrony budowy

Oczywistym jest fakt, że wszystkie metody wykonania fundamentów powinny gwarantować przede wszystkim trwałość. To, jaka będzie mogła być zastosowana zależy od rodzaju i nośności gruntu na konkretnej działce. Są to czynniki geologiczne, które należy poznać dużo wcześniej. Istotna jest również głębokość przemarzania, której wartość w polskich warunkach osiąga maksymalnie 1,2 metra. Generalnie współczesne fundamenty wykonuje się z żelbetonu lub betonu bezpośrednio w gruncie. W takich przypadkach stosuje się szalunki drewniane lub systemowe.

W jaki sposób można zabezpieczać wykopy?

zabezpieczenie wykopuKwestią nie do podważenia jest fakt właściwego zabezpieczenia wykopów o każdej głębokości. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym prace ziemne będą wykonywane w sposób całkowicie bezpieczny dla osób biorących udział w każdym procesie. Każdy kierownik budowy ma za zadanie określi na piśmie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie muszą być one bezwzględnie przestrzegane na każdym etapie. Zabezpieczenie wykopu jest jedną ze spraw, które należy omówić i ustalić już na najwcześniejszym etapie budowy. Jest to niezbędne. Nie ma tutaj mowy o możliwości zaistnienia jakichkolwiek uchybień. Wykopy nie mogą się obsypywać, zabezpieczeniu podlegają także pobliskie linie kolejowe. Konieczne jest więc zastosowanie wyłącznie profesjonalnych zabezpieczeń. Wykorzystuje się między innymi ścianki szczelne, palisady, obudowy paryskie bądź berlińskie. Najbardziej powszechnymi są ścianki szczelne. Są stosowane wtedy, gdy wykop musi być zabezpieczony również przed wodą. Ścianki mające charakter stałych lub tymczasowych stanowią część całej konstrukcji budowanego obiektu. Elementy, z których wykonana jest ścianka mogą być wykonane z drewna, stali, żelbetu lub nawet tworzyw sztucznych. Powstałe między nimi szczeliny są niwelowane przez specjalne zamki.

Jeżeli zależy nam na stłumieniu wibracji i hałasów w trakcie budowy, dobrym rozwiązaniem są palisady. Małe wymiary pionowych pali powodują, że mogą być stosowane w bliskim sąsiedztwie fundamentów obiektów, które już istnieją. Palisadę można zastosować nawet przy głębszych wykopach. Niekontrolowane osunięcia gruntu nie mają prawa bycia, dlatego zastosowanie wysokiej jakości zabezpieczeń jest niezbędne do powstawania budynku każdego rodzaju.