You are currently viewing Kto zajmie się kartami produktów?

Kto zajmie się kartami produktów?

Postępowanie z towarami niebezpiecznymi we właściwy sposób jest niezwykle ważne. Dzięki temu możemy znacznie zmniejszyć ryzyko wypadku oraz uszczerbku na zdrowiu, zarówno wśród naszych pracowników, jak i osób postronnych. Warto wiedzieć, w jaki sposób można zapobiegać takim sytuacjom oraz jaką dokumentację związaną z bezpieczeństwem należy posiadać. Jako producenci towarów będziemy musieli w szczególny sposób zwrócić na to uwagę.

Produkty niebezpieczne muszą mieć odpowiednie karty

nowa karta bezpieczeństwa produktuTo własnie po stronie producenta towarów, które mogą być niebezpieczne, stoi obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Chodzi tu nie tylko o kartę techniczną, ale też o dokumenty, w których zaznaczone będzie, jak należy postępować z produktem, aby nie stwarzał on dodatkowego zagrożenia dla użytkowników. To szczególnie ważne, jeżeli w naszej firmie produkuje się na przykład farby na bazie rozpuszczalników albo lakiery do podłóg i parkietów. Takie substancje potrafią być niebezpieczne i nie powinny być na przykład przechowywane na słońcu, gdyż mogą się zapalić. Takie informacje też muszą koniecznie znajdować się w karcie bezpieczeństwa, która jest elementem całej dokumentacji. Informacje zawarte w tej karcie będą w stanie sprawić, że praca z materiałami niebezpiecznymi będzie niezwykle bezpieczna. Warto znać obowiązujące przepisy prawne, które nakładają na producentów obowiązek sporządzenia takich dokumentów. Jeżeli potrzebna jest nam nowa karta bezpieczeństwa produktu, warto sporządzić ją jak najszybciej. Najlepiej, gdy zajmą się tym odpowiedni doradcy, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i szkolenia oraz posiadają uprawnienia do sporządzania tego typu dokumentacji. Warto o tym wiedzieć, jeżeli w naszej firmie produkuje się towary z użyciem substancji niebezpiecznych. To bardzo ważne.

Jeżeli będziemy posiadali odpowiednią dokumentację, w tym kartę bezpieczeństwa naszego towaru, nie będziemy mieć żadnego problemu z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, które trzeba mieć, żeby wprowadzać do obrotu różnego rodzaju substancje chemiczne. Poprawnie skompletowana dokumentacja może też w bardzo dużym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo w naszej firmie oraz u odbiorców naszych towarów, na przykład w hurtowniach, w których towar będzie magazynowany.