You are currently viewing Korzystanie z nowych interaktywnych pomocy dydaktycznych

Korzystanie z nowych interaktywnych pomocy dydaktycznych

W zeszłym roku moja placówka oświatowa otrzymała duży grant z ministerstwa oraz funduszy unijnych na zakup wyposażenia. Kilka miesięcy temu, fundusze zostały przelane na konto szkoły, a dyrekcja wspólnie z całym gronem pedagogicznym zaczęła opracowywać sposób zakupu oraz rozlokowanie sprzętu w szkole.

Zakup nowoczesnych interaktywnych pomocy dydaktycznych

interaktywne pomoce dydaktyczneJakiś czas później do naszej szkoły trafiły interaktywne pomoce dydaktyczne. Pomoce dydaktyczne zostały umieszczone w pracowni językowej, informatycznej oraz w salach od przedmiotów ścisłych. Także w mojej klasie zamontowano nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Jestem nauczycielem języka niemieckiego, dlatego też takie pomoce dydaktyczne bardzo ułatwiły mi pracę. W mojej klasie zainstalowano nowoczesny monitor z wieloma przydatnymi  funkcjami. Ponadto, do wyposażenia sali dodano także tablety dla uczniów oraz projektor. Od momentu zamontowania urządzeń mogłam prowadzić zajęcia w jeszcze lepszy sposób i dostosować program nauczania do wymogów nowoczesnych programów edukacyjnych zainstalowanych na urządzeniach przenośnych w mojej sali. Wspólnie z uczniami rozwiązywaliśmy testy oraz ćwiczenia z języka niemieckiego, korzystaliśmy z monitora interaktywnego, z którego uczniowie czerpali dodatkową wiedzę połączona z ciekawymi zadaniami oraz grami językowymi. Lekcje języka niemieckiego stały się ciekawsze, a moi podopieczni z chęcią korzystali z nowego sprzętu ucząc się i bawiąc jednocześnie. Cieszyłam się z tego, że mogłam razem z moimi uczniami odkrywać w nowoczesny sposób język niemiecki.

Nasza szkoła należała do ścisłej czołówki pod względem systemu nauczania. Całe grono pedagogiczne bardzo cieszyło się z sukcesów naszych uczniów, a dzięki zakupieniu nowoczesnego sprzętu do wyposażenia naszych sal lekcyjnych mogliśmy prowadzić nasze zajęcia w bardziej wydajny sposób.