You are currently viewing Konstrukcje stalowe – co warto wiedzieć o ich budowaniu?

Konstrukcje stalowe – co warto wiedzieć o ich budowaniu?

Konstrukcje stalowe cieszą się w ostatnim czasie dużą popularnością zwłaszcza w branży przemysłowej i budowlanej. Czym jednak są same konstrukcje budowlane, co należy wiedzieć o ich budowie i co na w trakcie ich wykonywania należy zwrócić uwagę. Odpowiedzi na te pytania postaramy się udzielić w poniższym tekście. 

Konstrukcje stalowe – krótka charakterystyka

KONSTRUKCJE STALOWEKonstrukcje stalowe zasadniczo są obiektami budowlanymi wykonywanymi z elementów metalowych takich jak elementy stalowe czy całe zespoły elementów stalowych, które przenoszą większość obciążenia konstrukcji na fundamentu budynku. Do budowy konstrukcji stalowych wykorzystuje się takie wyroby hutnicze jak blachy, pręty, profile zamknięte, kształtowniki hutnicze, rury stalowe. Zasadniczo tego typu konstrukcje wykorzystywane są do budowy magazynów, hal oraz hal przemysłowych. Przy czym należy zaznaczyć, że wyróżniamy trzy rodzaje konstrukcji stalowych, które mają różne zastosowanie. Na podstawie portalu www.4metal.pl wymienić tu można takie jak:

  • konstrukcje stalowe z szkieletów prętowych (budowa hal, dachów, ustrojów przemysłowych)
  • konstrukcje stalowe z szkieletów prętowo-ciągnowych (budowa mostów wiszących i dachów)
  • konstrukcje stalowe powierzchniowe (budowa zbiorników)

Szeroki zakres zastosowania konstrukcji stalowych sprawia, że są one powszechnie wykorzystywane, niemniej ważne jest to by wiedzieć na co przy ich budowie i wyborze firmy, która się tego podejmie, zwracać uwagę by konstrukcja stalowa była trwała i funkcjonalna.

Budowa i projektowanie konstrukcji stalowej – a biuro konstrukcyjne

BIURO KONSTRUKCYJNEOd tego w jaki sposób zostanie zaprojektowana konstrukcja stalowa oraz od tego jak zostanie ona wykonana zależeć będzie to jak trwała ona będzie. Na co zatem należy zwracać uwagę przy wyborze biura konstrukcyjnego? Po pierwsze należy wziąć pod uwagę doświadczenie danej firmy. Sprawdźmy jak długo działa ona na runku, jak dużo ma na swoim koncie zrealizowanych podobnych projektów. Należy także sprawdzić w jakich technice wznosi ona konstrukcje stalowe czy są to konstrukcje blachownicowe czy też konstrukcje do których budowy wykorzystuje się kształtowniki. Konieczne jest także dokładne zapoznanie się z jej ofertą. W jej skład powinny wchodzić takie podstawowe usługi jak:

  • projektowanie konstrukcji,
  • wizualizacja projektu,
  • realizacja projektu,
  • przeprowadzenie badań technicznych,
  • przygotowanie dokumentacji.

Pamiętajmy o tym, że zarówno projektowanie konstrukcji jak i sposób jej wykonania przekłada się w równym stopniu na to jaki będzie efekt finalny, dlatego należy zwrócić uwagę na to czy firma zatrudnia zarówno wykwalifikowanych  projektantów jak i inżynierów. Ważne jest także i to by sprawdzić jakie zaplecze techniczne posiada dana firma. Ważne jest to by do produkcji konstrukcji stalowych wykorzystywała ona nowoczesne maszyny, które przyspieszą prace i zapewnią odpowiednią jakość wykonania wszystkich elementów i spojeń. Wybór biura konstrukcyjnego przełoży się na jakość wykonania konstrukcji stalowej, na jej funkcjonalność, a także i na trwałość, dlatego ważne jest to by na wybór poświecić odpowiednio dużo czasu.

Stan techniczny konstrukcji stalowych – badania techniczne

próba zginania złącz spawanychJakość materiałów zastosowanych do budowy konstrukcji stalowych oraz to jakie metody zostały do tego zastosowane przekłada się na trwałość całej konstrukcji, a co za tym idzie na bezpieczeństwo, dlatego ważne jest to by regularnie były przeprowadzane badania techniczne. Tego typu badania powinny zostać także przeprowadzone przy odbiorze budowy. Pozwali to określić czy wszystko zostało wykonane zgodnie z założeniami projektu. Można by tu wskazać takie badania jak próba zginania złącz spawanych. Takie badanie określi czy spojenia zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, co w przypadku konstrukcji stalowych jest najistotniejsze. Równie ważnym badaniem jest także próba łamania złącz spawanych. Badanie to pozwala na określenie tego jak jest wielkość i rozkład niezgodności w powstałym pęknięcie jakie są właściwości plastyczne zastosowane spoiny a co za tym idzie trwałość wykonanego spojenia. Oczywiście próba łamania złącz spawanych nie jest jedynym badaniem mechanicznym, które można wykonać by sprawdzić stan zastosowanych w konstrukcji stalowej spoin.

Konstrukcje stalowe –  konserwacja

KONSTRUKCJE STALOWEWedług informacji w artykułach na portalu inzynieria.com konstrukcje stalowe poprawnie wykonane są bardzo trwałe, niemniej nie można zapomnieć o tym, że by zachowały one swoje parametr konieczne jest przeprowadzanie regularnych konserwacji. Konserwacje konstrukcji stalowych polegają na wykonywaniu dodatkowych powłok zabezpieczających powierzchnie metalu. Zabiegi te chronią elementy konstrukcji przed korozją a co za tym idzie przedłużają także ich żywotność.

Krótko podsumowując

Konstrukcje stalowe z racji łatwości wykonania i trwałość są bardzo popularne. Należy jednak pamiętać, że tak naprawdę ich trwałość zależy od sposobu wykonania i jakości materiałów zastosowanych do budowy. 

Dodaj komentarz