You are currently viewing Jak zbadać twardość metalu?

Jak zbadać twardość metalu?

Kontrola jakości i wytrzymałości materiałów jest kluczowa w przedsiębiorstwach. Od ich jakości zależny jest bowiem ich czas obróbki oraz jakość produktów końcowych, które z nich powstaną. By sprawdzić twardość materiałów z metalu, zazwyczaj stosowana jest bardzo dokładna metoda Vickersa, która jest jedną z metod statycznych. Badanie nie naraża próbki, zostawić może jedynie niewielką ryskę na powierzchni. Metoda ta wykonywana jest wedle normy PN-EN ISO 6507-1. Po zastosowania wgłębnika zostają zmierzone przekątne odcisku, który powstał.

Zastosowanie popularnego twardościomierza

wytrzymały twardościomierz vickersaPomiarów twardości materiałów można dokonywać za pomocą kilku metod, np. Rockwella, Vickersa, Brinella, czy Shore’a. Wartości twardości wynikające z badań poszczególnymi metodami nie są do siebie porównywalne. Nie można zatem porównywać do siebie pomiarów wykonywanych różnymi metodami. Do metody statycznej zaliczana jest metoda Vickersa, dzięki której bada się twardość metali i ceramiki. Jest to najmłodsza metoda, ponieważ została opatentowana w 1924 roku. Oznaczana jest HV i polega na wgniataniu w powierzchnię badanego materiału specjalnego wgłębnika diamentowego mającego postać ostrosłupa. Metoda Vickersa jest połączeniem metod Brinella i Rockwella. Jest ona bardziej pracochłonna i wymaga zbadania większej ilości parametrów. Do wnikliwych badań używany jest mikroskop i metoda ta jest obarczona najmniejszą niepewnością pomiaru. Wytrzymały twardościomierz Vickersa stosuje się zarówno do badania większych próbek, jak i tych niewielkich bądź cienkich. Metoda ta ma przewagę np. nad metodą Brinella, ponieważ używany jest uniwersalny wgłębnik, który stosowany jest do wszystkich stosowanych materiałów i obciążeń, natomiast w metodzie Brinella stosuje się różne wielkości kulek we wgłębniku. W porównaniu do pomiarów Rockwella, pomiary Vickersa mają mniejszą wydajność.

Metoda Vickersa jest jednym z najlepszych sposobów oceniania twardości metalowego materiału. Przy jej zastosowaniu ocenia się np. złącza spawane. Cechuje się ona wysoką dokładnością w porównaniu z innymi metodami. Metoda ta może sprawiać trudności w badaniach chropowatych materiałów czy tych gruboziarnistych. Przed przystąpieniem do pracy z materiałem należy wykonać jego badanie twardości, by wiedzieć, w jaki sposób możliwa jest jego obróbka.