You are currently viewing Efektywny audyt energetyczny budynku

Efektywny audyt energetyczny budynku

Wykonane audyty energetyczne mogą prezentować dwa lub więcej wariantów realizacji termomodernizacji budynku, jednak zawsze powinny wskazywać ten wariant, który jest najbardziej korzystny. Ostateczna decyzja odnośnie wyboru wariantu będzie uzależniona od właściciela. Warto wiedzieć dla kogo są przeznaczone audyty energetyczne i jakie są ich poszczególne zalety?

Kto korzysta z audytu energetycznego?

audyty energetyczne budynkówDla właściciela nieruchomości audyt energetyczny jest źródłem informacji odnośnie tego, co należy wykonać, jakie będą związane z tym koszty oraz jaki efekt może być osiągnięty. Pozwala to ustalić o ile zmniejszą się coroczne koszty ponoszone na energię. Warto wybierać wyłącznie rzetelne audyty energetyczne budynków. Rozpoczęcie termomodernizacji bez takiego audytu naraża właściciela nieruchomości na ponoszenie znacznych wydatków oraz uzyskanie innych efektów od oczekiwanych. Audyt jest także wymagany w przypadku niektórych dofinansowań, jak na przykład kredyt, pożyczka czy dotacja. W przypadku władz oraz banków kierujących programami wspierania termomodernizacji jest to bardzo istotny dokument. Określa on bowiem cel

, na który mają być przeznaczone środki, a także uzasadnia rzeczywistą potrzebę wnioskowania o daną kwotę. Jest to także dokument potrzebny projektantowi, który opracowuje projekt budowlany. Na podstawie znajdujących się w audycie danych, projektant opracowuje szczegóły wykonawcze.

Sporządzenie audytu powinno być zlecone osobie uprawnionej, natomiast analiza energetyczna może być wykonana samodzielnie, poprzez wypełnienie wniosku o dofinansowanie w aplikacji internetowej. Dodatkowo audyt energetyczny nieruchomości musi być wykonany według warunków technicznych dla przegród oraz nie można go w niektórych przypadkach wliczyć w koszty ponoszone na inwestycję.