You are currently viewing Czym są śluby symboliczne?

Czym są śluby symboliczne?

Niegdyś spotkałem się z twierdzeniem, że instytucja ślubu w Polsce, ale i w całej kulturze Zachodu ulega dewaluacji. Argumentów na potwierdzenie tej tezy miało być kilka. Po pierwsze, jest to proces powolnego odwracania się wiernych od kościoła katolickiego. Po drugie, mówi się o sytuacji zwanej przewartościowaniem wartości. W końcu po trzecie, jest to uroczystość nikomu nie potrzebna.

Dla kogo takie śluby?

ślub symbolicznyStronę w tym sporze zajmuje wielu ludzi, równie duża rzesza zwraca uwagę na to, że powyższe argumenty niekoniecznie mają wpływ na dewaluację instytucji małżeństwa, czy ślubu, ale wprost przeciwnie, wpływają pozytywnie na samą ideę ślubu czy ideę małżeństwa. Po pierwsze, uroczystość ślubu nie jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla wiernych kościoła katolickiego, albo do osób chcących uprawomocnić swój związek w sensie prawnym. Uroczystość związana z kościołem katolickim nie jest dla wielu Polaków ideałem ślubu, ze względu na wyznawane przez ich poglądy, bądź wyznawaną religię. Ponad to, nie wszystkie związki dążą do uprawomocnienia swojego status. Są pary, które nie akceptują ram narzuconych przez prawo, a poza tym część rzeczy przewidzianych prawem dla małżeństw może być uprawomocnione drogą notarialną bez konieczności poruszania się w obrębie pojęcia małżeństwa. Jeszcze inną sprawą jest płeć osób, chcących uprawomocnić swój związek. Tutaj pojawia się hasło ślub symboliczny, które definiuje rodzaj ślubu, w którym nowożeńcy ślubują w dowolny sposób swoje oddanie drugiej osoby, unikając jednocześnie jakiekolwiek skutki prawne. Przewartościowanie wartości mówi, szczególnie w filozofii nietzscheańskiej, o tym, że pojęcia są wytworem ludzkim i nie mają swojego odpowiednika w świecie metafizycznym. W skrócie, pojęcia takie jak miłość, czy przyjaźń są pojęciami pustymi, które są jedynie odzwierciedleniem interesów. Paradoksalnie, ludzie prawdopodobnie podchodzą zbyt poważnie do tematu wypowiadanych słów, przez co małżeństwa i małżeńskie przyrzeczenia zyskują dodatkową moc.

W końcu chciałbym przejść do tematu tego, że uroczystość ślubu nie jest nikomu potrzebna. Otóż okazuje się, że jest bardzo potrzebna. Konieczność sakralizacji czegoś, nawet na swój świecki, bądź inny sposób jest naturalne u ludzi i pomimo desakralizacji instytucji w Polsce zwyczajowo odpowiedzialnej za śluby, czyli kościoła katolickiego, Polacy wciąż chcą sobie przyrzekać oddanie.