You are currently viewing Czym jest dyskalkulia?

Czym jest dyskalkulia?

Jeszcze nie dawno nie słyszeliśmy wcale o tej chorobie, jednak obok dysgrafii i dysleksji to jedno z najpoważniejszych zaburzeń występujących u dzieci w wieku szkolnym. Jak łatwo się domyślić dyskalkulia to problem z liczeniem, ale nie tylko. To również problem z nazywaniem cyfr i określaniem liczby obiektów w grupie.

Więcej informacji o dyskalkulii

dyskalkuliaZe zwykłym nierozumieniem matematyki możemy sobie poradzić, jednak dyskalkulia to głębszy i poważniejszy problem. Najważniejsze jest szybkie rozpoznanie. Jeśli zauważymy u dziecka problem z kompletnym brakiem zrozumienia problemów matematycznych i sposobów ich rozwiązywania. Oczywiście to zaburzenie może objawiać się na różne sposoby. Dziecko może radzić sobie z nazywaniem cyfr ale zupełnie nie będzie odnajdywać się w ich zapisywaniu, nie tylko cyfr ale i działań. Wszystko zależy o tego jaki ośrodek w mózgu został uszkodzony lub zniekształcony. Pamiętajmy, że to wada o ścisłym podłożu genetycznym, dziecko intelektualnie może rozwijać się idealnie i wciąż mieć dyskalkulię. To zaburzenie potrafi skutecznie utrudnić życie, ponieważ matematyka,jak wiemy, jest dziś wszędzie i przydaje się, podobnie jak języki obce. Czy jest możliwość leczenia dyskalkulii? Oczywiście istnieją specjalne terapie, na które możemy wysłać dziecko. Najważniejsze jest jak najwcześniejsze wykrycie zaburzenia i walka z nim.

Pamiętajmy, że sama praca z dzieckiem na zajęciach korekcyjnych nie wystarczy. Dyskalkulia to na tyle poważne zaburzenie, że rodzic musi zaangażować się razem z dzieckiem w walkę z nim. Niezbędna jest więc dodatkowa praca w domu. A także pokazywanie dziecku matematycznych problemów w codziennym jego otoczeniu, na przykład podczas zakupów spożywczych czy podczas zabawy w parku czy w innym miejscu.