Co to jest charakterystyka energetyczna obiektu?

Ze względu na wzrost cen jednostkowych zakupu różnego rodzaju mediów oraz rosnące obciążenie środowiska koniecznie należy przedsięwziąć odpowiednie działania korekcyjne. Może to być stosowanie alternatywnych sposobów wytwarzania ciepła lub prądu czy ograniczenie ich zużycia. Można to osiągnąć w różnoraki sposób. Przykładowo podczas modernizacji można wymienić stolarkę drzwiową i okienną na nowszą, która posiada mniejszy współczynnik przenikania.

Efektywność energetyczna nowoczesnych budynków

świadectwo charakterystyki energetycznej lokaluDo tego warto rozważyć grubszą izolację termiczną ścian. Pozwala to znacznie ograniczyć straty ciepła co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie co do jego wytwarzania. Każdy obiekt musi posiadać bilans, który ukarze czy spełnia on wymogi prawne. W tym celu wystawiane jest świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, które sporządzić może osoba posiadająca niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz kompetencje. W takim certyfikacie zawarte są informacje na temat lokalizacji budynku oraz jego zdjęcie. Drugą częścią dokumentu jest informacja na temat zapotrzebowania na energię. Jest ona ukazana w formie graficznej co pozwala na łatwą interpretację wyników. Dodatkowo na osi naniesione są punkty odpowiadające zużyciu przewidzianemu przez przepisy. Dotyczy to zarówno już istniejących obiektów jak i również tych dopiero budowanych. W całkowitym bilansie uwzględniana jest zarówno energia pobierana jak i również ta produkowana z odnawialnych źródeł energii jeśli takowe występują w obrębie obiektu. Dzięki temu całkowity bilans dokładnie pokazuje sytuację rzeczywistą, która może być przedmiotem dalszych interpretacji oraz planów dotyczących modernizacji. Jak widać obecnie bardzo ważnym aspektem jest efektywność energetyczna obiektów, która powinna być na jak najwyższym poziomie. Jest to bardzo ważne.

W celu weryfikacji przeprowadzane są specjalne audyty mające na celu określić stan. Mogą je przeprowadzić jedynie osoby posiadające niezbędne doświadczenie, wiedzę oraz uprawnienia. Wszelkie wymogi określają aktualne przepisy prawne takie jak ustawy czy rozporządzenia. Niezwykle ważne jest kontrolowanie wszelkich zmian w przepisach, które następują wraz ze zmianą wiedzy o danym zagadnieniu czy postępem technologicznym w określonych dziedzinach nauki. Po nowelizacji ustawy należy niezwłocznie dostosować obiekt do jej zapisów.