You are currently viewing Co jest ważne podczas budowy hali magazynowej?

Co jest ważne podczas budowy hali magazynowej?

Hale magazynowe są obecnie jednym z częściej budowanych obiektów przemysłowych. I choć z zasady jest to prosta konstrukcja, zwykle szkieletowa to jednak warto wiedzieć jak prawidłowo wybudować taka halę oraz co jest szczególnie ważne w trakcie jej budowy. W tym artykule przytoczymy ogólne zasady odnośnie budowy hali magazynowej, jak i wskażemy na jakie elementy należy zwrócić uwagę i jakie warto zastosować. 

Hale przemysłowe – ogólna charakterystyka

magazynHale magazynowe to obiekty o charakterze przemysłowym do których budowy wykorzystuje się przeważnie konstrukcje szkieletowe. Owe konstrukcje to konstrukcje stalowe, co sprawia, że obecnie budowane hale magazynowe charakteryzuje wysoka wytrzymałość i trwałość. Zaletą tego rozwiązania i czynnikiem, który w dużej mierze przełożył się na popularność tego typu hal magazynowych jest stosunkowo krótki czas budowy. Na dzień dzisiejszy wynosi on około dwóch miesięcy – w zależności od specyfiki hali, jej wielkości i skomplikowania zastosowywanych rozwiązań. Przed rozpoczęciem budowy przygotowuje się projekt hali magazynowej, w którym określone zostają parametry budowanego obiektu, rodzaj materiałów zastosowywanych do budowy, jak i ogólne założenia projektu. Gdy projekty budynków pod hale magazynowe są zakończone można przejść do montażu. Należy jedna pamiętać o tym, że choć stal stosowana do budowy charakteryzuje się wysokim poziomem odporności, to jednak jest ona podatna na korozję, a co za tym idzie musi ona zostać odpowiednio zabezpieczona, jak i cała konstrukcja musi zostać odpowiednio złączona. W innym wypadku ogniska korozyjne mogą wpłynąć na pogorszenie parametrów obiektu i skrócić jego żywotność.

Montaż hali przemysłowej – przebieg i czas

MONTAŻ HALI PRZEMYSŁOWEJHale magazynowe budowane w konstrukcji szkieletowej z zasady mają podobny schemat budowy i choć poszczególne rozwiązania mogą się od siebie nieco różnić to jednak można tu wyróżnić na podstawie artykułów z portalu www.ekspertbudowlany.pl  takie ogólne etapy jak:

  • przygotowanie projektu hali magazynowej,
  • zagospodarowanie terenu pod budowę,
  • wykonanie fundamentów,
  • wykonanie szkieletu hali magazynowej,
  • montaż poszycia.

Powyżej wskazaliśmy ogólne etapy prac przy budowie hali magazynowej. Niemniej rodzaj zastosowywanych rozwiązań oraz czas prac zależy od tego jak bardzo skomplikowany jest projekt hali magazynowej, na co przy budowie należy brać poprawkę. Trzeba także uwzględnić różnego rodzaju losowe zdarzenia, które mogą skutkować przestojem w prowadzonych pracach, co może spowodować zmianę terminu ukończenia budowy jak i zwiększeniem kosztu budowy. Elementem mającym szczególne znaczenie dla budowy tego typu konstrukcji jest wykonanie fundamentów. Element ten stanowi nie tylko o trwałości danego obiektu, ale w dużej mierze przekłada się także na czas ukończenia całej konstrukcji. Rozwiązaniem, które pozwala przyspieszyć cały proces jest stosowanie fundamentów prefabrykowanych, co znacząco pozwala ograniczyć czas potrzebny na budowę, jednocześnie jednak wiąże się ze wzrostem kosztów całej inwestycji. Samo wykonanie szkieletu nie zajmuje już tyle czasu, niemniej należy się liczyć jeszcze z koniecznością wykonania poszycia oraz rozplanowania elementów wewnątrz hali magazynowej.

Poszycie i posadzki przemysłowe

posadzki przemysłoweWykonanie poszycia jest dość czasochłonnym elementem budowy. Niemniej czas potrzebny na jego wykonanie może być dość różny w zależności od specyfiki hali, przy czym nie powinien on wynosić więcej niż cztery tygodnie. Poszycie wykonuje się przy zastosowaniu blachy ocynkowanej, która odporna jest na korozję. Gdy poszycie będzie gotowe można przejść do kładzenia posadzek przemysłowych. Standardowo w halach magazynowych wykonuje się posadzki przemysłowe betonowe, które to odznaczają się wysoką trwałością, odpornością na działanie czynników szkodliwych w tym tych chemicznych, jak i dobrą odpornością na działanie wysokich nacisków o co w takich obiektach nie trudno. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest także stosunkowo niski koszt przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności. Pewnym minusem jest tu fakt, że w porównaniu z posadzkami żywicznymi są one trudniejsze w utrzymaniu w czystości oraz w konserwacji, jednak przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań prawidłowo wykonana posadzka w hali magazynowej powinna służyć przez długie lata.

Zabezpieczenie hali magazynowej

lustra przemysłoweWedług informacji z budownictwo.wnp.pl przy budowie hali magazynowej nie można także zapomnieć o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Przede wszystkim należy tu pamiętać o takich rozwiązaniach jak odbojnice stalowe, które umożliwią zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych hali przed uszkodzeniem wynikającym z uderzenia pojazdów transportowych czy też upadku nieprawidłowo zabezpieczonego ładunku. Równie ważnym elementem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo są lustra przemysłowe. Ich zamontowanie umożliwia jednoczesne obserwowanie kilku kierunków, co zmniejsza ryzyko kolizji na magazynie i tym samym zwiększa bezpieczeństwo ładunków, jak i osób przebywających we wnętrzach magazynu.

Podsumowując temat

Elementów o których należy pamiętać w trakcie budowy hali magazynowej jest całkiem sporo. Odpowiednie ich uwzględnienie jak i dobranie właściwych rozwiązań gwarantuje sprawne i bezpieczne działanie hali magazynowej, dlatego projektowaniem i budową tego typu obiektów powinny zajmować się jedynie wykwalifikowane firmy.

Dodaj komentarz